به گزارش خبرنگار سفیرفیلم حسن عباسی در غرفه موسسه سفیرفیلم حاضر شد و با فعالین این مرکز به گفتگو پرداخت.

رئیس مرکز استراتژیک بررسی های دکترینال در این دیدار با اشاره با ذکر این نکته که امروز فقط دانشجوی شریف بودن یا دانشجوی علوم پزشکی بودن و فقط در پیشرفت تکنولوژی و عالم ماده گام برداشتن دیگر هنر نیست هنر واقعی را نجات علوم انسانی دانست.

او با اولویت دانستن کار فرهنگی افزود: من هم مثل اعضای سفیر محصل رشته مهندسی بودم ولی چون در جنگ دیدیم که کشور از نداشتن استراتژی زمین خورد، به عرصه استراتژی و فلسفه رو آوردیم. ما قسم نخورده ایم بدنبال آنچه برویم که به آن علاقه مندیم بلکه قسم خوردیم خود را لایق حوزه ای بکنیم که نظام در آن خلأ دارد.

حسن عباسی فعالین سفیرفیلم را مهندسین فرهنگی و سفیران واقعی پیام رهبری دانست و بیان کرد که تولیدات سفیر را می بیند و لذت می برد.

او نهایتا بیان داشت: کارهای سفیر به جبهه خودی روحیه داد و حتی در بعضی حوزه ها کشور را زنده کرد و به مردم امید داد. به عنوان مثال شما مستند «مهارنشده» را تولید کردید که به نوبه خود سیاست خارجی نظام را زنده کرد.

گزارش تصویری این دیدار را از اینجا مشاهده کنید.