به گزارش سفیرفیلم، در روزهای منتهی به رونمایی از مستند «جای خالی»، سایت اختصاصی این مستند به آدرس jaye-khali.ir  در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

«جای خالی» آخرین ساختۀ سفیرفیلم با موضوع «فرهنگ عمومی» است که محمدصادق باطنی تهیه کننده و کمیل سوهانی کارگردان آن می باشند.

تیزر این مستند را از اینجا ببینید.