به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، نمایشگاه فروش محصولات سفیرفیلم از تاریخ ۱۳۹۲/۱۵/۰۹ الی ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ در حوزه علمیه ثقلین شاهرود برقرار می باشد.

بازدید از نمایشگاه در این حوزه علمیه به آدرس شاهرود٬ خیابان بیدآباد٬ خیابان خراطها٬ مدرسه علمیه ثقلین برای عموم مخاطبان این شهرستان آزاد می باشد.