به گزارش سفیرفیلم چهارمین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلابی در حالی برگزار شد که علی جمالی کارگردان مستند شکار طبس ضمن حضور در غرفه سفیر، در گفتگویی صمیمی با خبرنگار حاضر در غرفه گفت: «رسانه های انقلابی همچون سفیر، سی سال دیر در میدان رسانه ای، حاضر شده اند.»

جمالی ضمن انتقاد از نحوه نام گذاری این نمایشگاه گفت: «چه اصراری وجود داشت که قید انقلابی بودن را برای این نمایشگاه در نظر بگیریم؟ آیا نمایشگاه رسانه های دیجیتال که هر سال برگزار می شود، توسط کسانی برگزار می شود که انقلابی نیستند؟ به نظر من برگزاری این نمایشگاه با این قالب، کار مفیدی به نظر نمی رسد و بهتر است که این حجم از نیروهای حزب اللهی با قوت و توانی که دارند موثرتر و پررنگ تر در همان نمایشگاه رسانه های دیجیتال حضور پیدا کنند.»

این کارگردان عرصه مستند همچنین افزود: «تاکنون حدود سی دوره جشنواره فجر برگزار شده است. جشنواره ای که در سالگرد انقلاب  و دهه ی فجر برگزار میشود و آن نسبتی که باید با آرمان های انقلاب داشته باشد در آن دیده نمیشود. دائم هم تلاش شد تا همتراز با انقلاب باشد. ولی این اتفاق رخ نداده است. عده ای خود را صاحب سینما می دانند و آن را به سمتی که خود می خواهند هدایت می کنند و از طرفی دیگر، کم کاری نیروهای حزب اللهی و ورود دیر هنگام آن ها در این عرصه سبب شد تا ما امروز سینمای همتراز انقلاب اسلامی نداشته باشیم. مرکزی مانند سفیر باید سی سال پیش و همزمان با انقلاب ایجاد می شد تا بتواند پیام انقلاب را به دنیا مخابره کند. اما با تمام این کاستی ها، حرکت های خوبی در جریان است که با وجود نوپا بودن، اثراتی بر جای گذاشته است و در آینده ای نه چندان دور، مانند تمام عرصه های دیگری که به محض ورود قله های آن را فتح میکنند، این کاستی ها را با یاری خداوند جبران خواهند کرد.»