به گزارش سفیرفیلم عصر دیروز استاد رائفی پور مهمان غرفه سفیر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال بود.

این پژوهشگر عرصه دشمن شناسی ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده توسط مرکز سفیر، گفت: «تا به اینجای کار قدم های مفیدی برداشته شده است که تا حدودی توانسته است چهره واقعی دشمن را به مردم نمایش بدهد.»

ایشان با بیان اینکه اغلب فعالیت های فرهنگی مورد مصرف داخلی دارند افزود: «باید با طرح ایده های نو و تازه  به سمت مقابله و رویارویی با استکبار و صهیونیزم پرداخت و مخاطب خارجی را نیز در نظر گرفت.»