به گزارش سفیرفیلم٬ خبرگزاری فارس امروز٬ ۲۱ دی ماه٬ به بهانه درخشش مستند «مصاف ۱» در جشنواره مردمی فیلم عمار٬ در یادداشتی اختصاصی می نویسد: «مستندهای جسوری همچون «مصاف» مؤید این مطلب است که جشنواره عمار رسالتش را با توفیق هر چه بیشتری انجام می‌دهد و بچه‌های انقلاب با نگرش‌های متکثر، به پشتوانه عمار از محدودیت‌ها در ارائه شکل و مفهوم رهایی یافته‌اند.»

متن این یادداشت را ادامه می خوانید:

هانیه رهگذر- مستند غیر متعارف «مصاف ۱» در جشنواره عمار  به نمایش در آمد و علاقه مندان سینمای مستند از تماشای این اثر غیر متعارف انگشت حیرت به دهان گزیدند. حسن تماشای این مستند کاملا فاخر، دائما  گویی بر سخنان وحید جلیلی صحه می‌گذارد. جلیلی بارها از تیغ سانسوری سخن بر زبان راند که گریبان جریان نو اندیش جبهه فرهنگی انقلاب را رها نمی‌کند. در نخستین روزهایی که این موضوع از جانب جلیلی مطرح شد چنین سخنانی برای نگارنده گنگ و مبهم بود و همیشه تصور می کردم در فضایی که روشنفکران دست به هر تابو شکنی می‌زنند چگونه می شود محدودیت‌ها در ارائه شکل و مفهوم گریبان فرزندان انقلاب را گرفته باشد. اما مستندهای سیاسی و جسوری که در همین ایام در جشنواره عمار پخش می شود موید این موضوع است که دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم عمار، بیراه سخن نگفته است. حداقل مستند های جسوری همچون مصاف موید این مطلب است که جشنواره عمار رسالتش را با توفیق هر چه بیشتری انجام می دهد و بچه های انقلاب با نگرش های متکثر،به پشتوانه عمار  از محدودیت‌ها در ارائه شکل و مفهوم رهایی یافته اند. این رهایی را بی شک مدیون جشنواره عمار و طرز تلقی آوانگار برگزار کنندگان این جشنواره هستیم و عمار را می توان  گامی بزرگ در جهت کند کردن تیغ بزرگ محدودیت‌ها برشمرد.

masaf2

مصاف بی شک یکی از فوق العاده ترین مستندهایی سیاسی است که تماشایش شوق انگیز است و صراحت لهجه اثر سبب می شود که تاریخ معاصر را با ژرف نگری نوین مرور کنیم. مصاف تاریخ معاصر را از دریچه تازه ای تورق می‌کند و بازشناسی غائله ۷۸ که فتنه ۸۸ در آن ریشه دارد را برای مخاطب بازنمایی می کند . بچه های جوان انقلاب و نسلی که در دهه هفتاد متولد شده است با دیدن این مستند شاید در واکاوی تاریخ معاصر پس از انقلاب به نتایجی در خوری دست یابند. رخدادهای پسارحلت امام خمینی (ره) همچنان برای نسل امروز گنگ و نامفهوم است و تیغ سانسوری که جلیلی به کرات از آن سخن گفت مجالی فراهم نمی کرد که نسل نو اندیش انقلاب حقیقت غرض ورز معاندین و فرصت طلبان دست نشانده آمریکایی را هویدا سازنند. مصاف در دورانی تازه بدون آنکه نگرش سخیف و تیتر واری داشته باشد از جریان ده ساله ای که منجر به فتنه ۷۸ شد رونمایی می کند و نوجویان امروز که با این تاریخ ده ساله آشنا نیستند را همراه می کند . بارها از سوی بزرگان نظام به این مهم اشاره کرده اند که ریشه فتنه ۸۸ را باید در آنچه در پروسه ده ساله پسارحلت خمینی کبیر گذشت جستجو کنیم و مصاف سخن بزرگان ما را به روشنی با تصویرگری مقدسی، غفلت ورزی متولیان فرهنگی را جبران می کند. طبیعی است بازشناسایی نسل نو اندیش امروز در مورد فتنه ۸۸ نیاز به جریان شناسی سیاسی ،پیوست به دولت های پیشین دارد و کاویدن رویدادهای سیاسی فتنه ۷۸ کلید گشایش و درک جمعی از فتنه ۸۸ خواهد بود. از همین رو می‌توان نوید داد که مصاف به دام تیتر واره‌های سلبی و ایجابی برای بازشناسی فتنه ۷۸ نمی‌افتد و در نهایت خوش فکری سازندگان کاوش را بسنده به بازنمایی ریشه ها و انگیزش های محرک دو فتنه سیاسی در دو دهه اخیر کرده اند. مستند «مصاف ۱» نگرش و پژوهشی ژرف و ریشه دار را در پیشگاه مخاطب قرار می دهد تا مخاطب از دریچه ای بیطرفانه ای دریابد که عناصر محرک فتنه ۷۸ و فتنه ۸۸ چه کسانی بوده‌اند.

masaf1

«مصاف ۱» با استناد به سخنان راهبردی و گوهر بار رهبر انقلاب که در انتهای این مستند پخش می شود فتنه ۷۸ را یک پروسه ده ساله طویل المدت ارزیابی می‌کند و جویندگان و پژوهشگران مستند مصاف با اتکا به فرمایش راهبردی مقام معظم رهبری می جویند تا  فتنه انگیزی هویدا شوند. خط روایی مصاف  از ارتحال بنیانگذار فقید انقلاب آغاز می شود و با شور و نشاط یوم الله ۲۳ تیر ۱۳۷۸ پایان می‌پذیرد. واقعا اگر تیغ سانسوری که وحید جلیلی از آن دم می زند گریبان بچه های انقلاب را نگرفته بود و مصاف در دهه هفتاد و در تاریخی نزدیک به دوران فتنه ۷۸ ساخته می شد و آگاهی رسانه ای جمعی نسبت به این رویداد تلخ زودتر صورت می‌پذیرفت چه بسا فتنه ۸۸ دیگراتفاق نیفتد. مصاف  و آوردگاه فرهنگی عمار، فرصتی می شود که متولدین پسا هفتادی با ناکثین(نیروهای عملگرای ضد انقلاب)، قاسطین(حلقه کیان) و مارقین (سران فتنه) بیشتر از گذشته آشنا شود.masaf3

حسن مصاف این است که آگاهی دهنده است و قضاوتی اجباری را به مخاطبش حقنه نمی کند. مصاف تنها از دریچه ای بیطرفانه مخاطب را با داده های متفاوتی مواجه می‌کند تا قضاوت در مواجه با مصاف با حقیقت مصافحه کند و تا مخاطب روشن اندیش دریابد که دوران فتنه ۷۸ چه شباهت شگرفی به فتنه ۸۸ دارد. منتها حامیان بزرگ فتنه ۸۸ چه جبهه گیری متناقضی در آن روزگار پیشه کرده بودند.