Print Friendly

راه اندازی مراکز فروش محصولات در ۴ شهر جدید

با افزایش ۶ مرکز فروش جدید محصولات سفیرفیلم در نقاط مختلف کشور٬ شهرهای «پرند»، «ملارد»، «خمینی شهر» و «آمل» هم به جمع شهرهای دارای فروشگاه محصولات این موسسه اضافه شدند.

به گزارش سفیرفیلم، با افزایش ۶ مرکز فروش جدید محصولات سفیرفیلم در نقاط مختلف کشور٬ تعداد مراکز فروش محصولات این مرکز به ۴۵ نمایندگی رسید.

بنا بر این گزارش در پی درخواست‌ و پیگیری مخاطبان محترم، شهرهای «پرند»، «ملارد»٬ «خمینی شهر» و «آمل» نیز به جمع شهرهای دارای فروشگاه محصولات این موسسه اضافه شدند. بدین ترتیب ساکنین این شهرها می‌توانند با مراجعه به مراکز فروش سفیر در شهرشان به آدرس زیر جهت تهیه محصولات این موسسه اقدام نمایند.

همچنین فعالان یا مؤسسات فرهنگی سایر استان‌ها و شهرهای کشور نیز در صورت تمایل می‌توانند با پرکردن فرم مربوطه نماینده فعال سفیرفیلم شوند.

مشخصات کامل فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات سفیر در صفحه نمایندگی‌های فروش قابل مشاهده است.

ردیفنام فیلممکانزمان
۱مستند جای خالیمؤسسه جوانان آستان قدس رضوی۲۴ دی ۹۲ - ساعت ۱۸
۲مستند جای خالیدانشگاه علوم پزشکی لرستان۶ اسفند ۹۲ - ساعت ۱۰
۳مستند جای خالیدانشگاه علوم اسلامی رضوی۶ اسفند ۹۲ - ساعت ۲۱
۴مستند جای خالیدانشگاه مذاهب اسلامی تهران۱۰ اسفند ۹۲ - ساعت ۲۰
۵مستند جای خالیدانشگاه شاهد تهران۱۱ اسفند ۹۲ - ساعت ۱۴:۳۰
۶مستند جای خالیواحد پردیس علوم دانشگاه تهران۱۱ اسفند ۹۲ - ساعت ۱۳
۷مستند جای خالیدانشگاه اصفهان۱۳ اسفند ۹۲- ساعت ۱۳
۸مستند جای خالیمجمع فرهنگ و اندیشه قم۱۵ اسفند ۹۲- ساعت ۲۰
۹مستند جای خالیدانشگاه آزاد تهران مرکز۱۸ اسفند ۹۲- ساعت ۱۳
۱۰مستند جای خالیدانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۹ اسفند ۹۲- ساعت ۱۵
۱۱مستند جای خالیدانشگاه زنجان۱۹ اسفند ۹۲- ساعت ۱۵
۱۲مستند جای خالیدانشگاه صنعت نفت اهواز۲۱ اسفند ۹۲
۱۳مستند جای خالیقرارگاه شهید باقری بسیج دانشجویی۲۰ اسفند ۹۲- ساعت ۱۳:۱۵
۱۴
مستند مهارنشده
دانشکده الهیات دانشگاه تهران
۲۴ فروردین ۹۳- ساعت ۱۵
۱۵مستند نبرد خاموشدانشگاه کردستان۳۰ فروردین ۹۳- ساعت ۱۸
۱۶مستند جای خالیدانشگاه کردستان۱ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۸
۱۷مستند من روحانی هستمدانشگاه بیرجند۱ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۲۰
۱۸داستانی رو به قبلهدانشگاه کردستان۲ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۸
۱۹مستند جای خالیدانشگاه شریعتی تهران۲ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۳:۳۰
۲۰مستند من روحانی هستمدانشگاه علوم پزشکی تهران۲ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۵
۲۱مستند نبرد خاموشدانشگاه صنعتی شریف۲ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۳:۳۰
۲۲مستند جای خالیشرکت ملی گاز۱۴ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۴:۳۰
۲۳مستند نبرد خاموشدانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی۱۴ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۶
۲۴مستند جای خالیدانشگاه علوم پزشکی شاهرود۱۴ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۶
۲۵مستند من روحانی هستمدانشگاه کشاورزی رامین خوزستان۱۴ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۲۰
۲۶مستند جای خالیدانشگاه علوم پزشکی کاشان۱۵ اردیبهشت ۹۳
۲۷فیلم داستانی لکهدانشگاه زنجان۱۶ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۸
۲۸مستند جای خالیفرهنگسرای اشراق۱۷ اردیبهشت ۹۳- ساعت ۱۷
۲۹
مستند فاکتور صوری
فعالان حوزه مجازی۱۱ شهریور ۹۳- ساعت ۱۵
۳۰مستند فاکتور صوریدبیران اقتصادی رسانه ها۱۲ شهریور ۹۳
۳۱مستند فاکتور صوریموسسه امام خمینی قم (ره)۲۴ شهریور ۹۳
۳۲مستند فاکتور صوریکارکنان بانک ها۱ مهر ۹۳
۳۳مستند فاکتور صوریدانشگاه صنعتی شریف۸ مهر ۹۳- ساعت ۱۴:۳۰
۳۴مستند فاکتور صوریسینماروایت۲۰ مهر ۹۳- ساعت ۱۷
۳۵مستند فاکتور صوریهمایش اقتصاد بدون ربا۲۲ مهر ۹۳- ساعت ۱۵
۳۶مستند فاکتور صوریدانشگاه صنعتی اصفهان۲۷ مهر ۹۳- ساعت ۱۳:۴۵
۳۷مستند فاکتور صوریفرهنگسرای رسانه اصفهان۲۴ مهر ۹۳- ساعت ۱۵:۳۰
۳۸مستند فاکتور صوریپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران۲۷ مهر ۹۳- ساعت ۱۲:۳۰
۴۰مستند فاکتور صوریدانشگاه مازندران۲۹ مهر ۹۳- ساعت ۱۰
۴۱مستند فاکتور صوریمدرسه علوی قم۲۷ مهر ۹۳- ساعت ۲۱
۴۲مستند فاکتور صوریدانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲۸ مهر ۹۳- ساعت ۱۲:۴۵
۴۳مستند فاکتور صوریدانشگاه گیلان۲۹ مهر ۹۳- ساعت ۹
۴۴مستند فاکتور صوریدانشگاه بوعلی همدان۳۰ مهر ۹۳- ساعت ۱۲:۴۵
۴۵مستند فاکتور صوریدانشگاه صنعتی سهند تبریز۴ آبان ۹۳- ساعت ۱۲:۴۵
۴۶مستند فاکتور صوریدانشگاه ارومیه۲۵ آبان ۹۳
۴۷مستند فاکتور صوریدانشگاه علوم پزشکی لرستان۲۰ آبان ۹۳- ساعت ۲۰
۴۸مستند فاکتور صوریدانشگاه قم۱۹ آبان ۹۳- ساعت ۱۰
۴۹مستند فاکتور صوریدانشگاه علوم پزشکی لرستان۲۰ آبان ۹۳- ساعت ۲۰
۵۰مستند فاکتور صوریدانشکده مدیریت دانشگاه تهران۲۰ آبان ۹۳- ساعت ۱۲:۴۵
۵۱مستند فاکتور صوریموسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران۲۷ آبان ۹۳- ساعت ۱۰
۵۲مستند فاکتور صوریدانشگاه ارومیه۲۵ آبان ۹۳- ساعت ۱۲:۴۵
۵۲مستند فاکتور صوریدانشگاه علوم اسلامی رضوی۳ آذر ۹۳- ساعت ۲۰:۱۵
۵۴مستند فاکتور صوریپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی۲۶ آبان ۹۳- ساعت ۹:۳۰
۵۵مستند جای خالیدانشگاه آزاد تهران غرب۲۶ آبان ۹۳- ساعت ۱۳:۳۰
۵۶مستند فاکتور صوریدانشگاه شهید چمران۲۶ آبان ۹۳- ساعت ۱۲:۳۰
۵۷مستند فاکتور صوریدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول۲۷ آبان ۹۳- ساعت ۱۷
۵۸مستند فاکتور صوریدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۲۷ آبان ۹۳- ساعت ۱۲:۳۰
۵۹مستند فاکتور صوریدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۱ آذر ۹۳- ساعت ۱۹:۳۰

تعداد بازدید:605
بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

*