سیدمهدی کرباسی٬ کارگردان مستند «فاکتور صوری»، با اعلام خبر پایان تدوین این مستند٬ گفت: «اصلاحات تصویر تمام شده است و در حال اصلاحات صدا و رنگ کار هستیم.»

وی افزود: «نسخه اولیه مستند آماده شده است و به زودی برنامه اکران های خصوصی آن برای کارشناسان و مسئولین حوزه بانکداری آغاز می گردد.»

«فاکتور صوری» اثر تازه سفیرفیلم با موضوع بانکداری اسلامی است که مراحل پایانی تولید خود را سپری می کند و سیدمهدی کرباسی کارگردانی و تهیه کننده‌گی این مستند را بر عهده دارد و  رضا صادقی نیز نویسنده کار است.

600

منبع: خبرگزاری فارس