به گزارش سفیرفیلم٬ شنبه ۵ بهمن ماه ۹۲ مستند «جای خالی»  در حضور محمدرضا جعفری جلوه، رئیس بنیاد سینمایی فارابی اکران شد. وی که خود به عنوان یکی از کارشناسان در فیلم حضور دارند٬ ضمن تماشای مستند بیان داشت: «كار شما نشان‌دهنده قابليت‌ها و افق نگاه‌تان است. اکنون بسنده نكنيد فقط به يك نگاه خاص؛ اينها توفقيات‌تان است: فراگيری، پوشش دادن.»

«جای خالی» تعیّنات ظاهری و کاذب را شکست و همه افکار را در یک قاب نشاند

وی در ابتدای این گفتگو ضمن تقدیر از مستند بیان داشت: «مرحبا؛ موفق بوديد. اولاً برای نخستین بار به عمق رفتيد و حرف حساب زديد. شما آدم‌هایی را كه دوست نمی دارند ظاهراً در يك قاب با هم ديده شوند، كنار هم نشانديد و اين تعيّنات ظاهری و كاذب را شكستيد، می خواستيد بگوييد خيلی مشتركات داريد كه به آنها فكر كنيد.»

JayeKhali- JaefariJelveh (12)

«جای خالی» هوشمندانه نسخه نمی پیچد

وی در ادامه افزود: «شما هوشمندانه چند هدف را با هم زديد و اين خيلی خوب است. درضمن عجولانه جلو نرفتيد، نسخه سريع نپيچيديد؛ يك مقدار مطلب باز شده است، تا حدی ريشه‌يابی شده است. به هر حال برای نتيجه‌گيری جا گذاشته‌ايد، حتی ضرورت هم ندارد شما اينجا نتيجه گرفته باشيد.»

تسلط بیش از حد، کوبش آزاردهنده و سطح بالای صدای نریشن، از ضعف های کار است

رئیس بنیاد سینمایی فارابی نریشن فیلم را حاکم بر آن دانست و خاطرنشان کرد: «نریشن زياد به فضا مسلط است، نباید اينقدر سلطه داشته باشد و خشن باشد. هم سطح صدا و هم جنس صدا بالا است. نمی گويم خيلی صميميت به خرج دهيد، اتفاقاً فضا، فضای تفكربرانگيز و عقلانی است، ولی سلطه دارد، كوبشِ آزاردهنده دارد.»

JayeKhali- JaefariJelveh (5)

وی عنوان «نسخه بازبینی» بر روی مستند را بسیار پسندیده خواند و افزود: «این درواقع بدان معنی است که ما همه حرف را نزديم و بخش‌های ديگری دارد، نتيجه هم نگرفته‌ايم يا هنوز هم نمی توانيم بگيريم. درواقع این یک سياه‌مشق بود. نه آن حرف‌هايی كه آدم‌ها زدند حرف آخر بود، نه كاری كه ما كرديم و نه جمع‌بندی كه حاصل شد. اين تازه يك طرح مسئله است.»

فقدان تعصبّات بی مورد و خشك‌انديشی های مزاحم، نگاه عالمانه و لطيف، توفیق «جای خالی» است

جعفری جلوه نمایش گستردگی و وسعت موضوع را در فیلم به درستی دانست و بیان داشت: «فقدان تعصبّات بی مورد و خشك‌انديشی های مزاحم، نگاه عالمانه و لطيف از مزیت های «جای خالی» است. فیلم، كار موشكافانه و ظريفی است، كمتر كسی در اين عرصه‌ها ورود كرده تا در رفتاری از جنس جامعه‌شناسی فرهنگی، مردم‌‌شناختی و غيره بيايد مسائل را از جوانب مختلف بحث كند و جلو برود. این در نوع خودش جذاب و توفيقی است كه حاصل شده است.»

یک حرف از هزاران، جرعه‌ای از بحر و ذره‌ای از خرمن

او گفت: «جای خالی» یک حرف از هزاران است، جرعه‌ای از بحر و ذره‌ای از خرمن؛ برشی از یک مساله و ماجرا. معلوم شود شما مساله را خيلی از اين عميق‌تر می بينيد. شما در فیلم ماجرا را تمام نكرديد و بگوييد الحمدالله خيالمان راحت رفتيم آسيب‌شناسی كرديم، معضل را شناختيم، راه‌حل را پيدا كرديم و تمام شد و رفت. نخير! حرف های اساسی ديگری برای گفتن وجود دارد و حتی بيش از گفتن، برای باور داشتن و بعد براساس آن عمل كردن.»

JayeKhali- JaefariJelveh (9)

فرهنگ همچون اتمسفری برای حیات ما ضروری است

رئیس بنیاد سینمایی فارابی، فرهنگ را همچون اتمسفری برای حیات ما ضروری دانست و خاطرنشان کرد: «فرهنگ چون اكسيژنی است كه به ريه‌های ما ورود پيدا می كند و حيات ما را تضمين می كند،‌ فرهنگ تا اين اندازه برای ما حياتی است ولی تا اين اندازه دچار ايلغار و يك نوع پريشان‌حالی است و هر كسی از ظن خود شد يار من …»

وی برخورداری مستند از دانش آموزان را ایده ای نخستین و زیبا عنوان کرد و بیان داشت: «با بکارگیری بچه ها سعی كرديد به نحوی بگوئید اينها همان آدم‌ درشت‌های آينده هستند كه از همین جا بايد درست پا درست پا بگيرند، از همین جا بايد درست آبياری شوند ‌يا در عين حال انگار اين آدم‌ بزرگ‌ها همان كودكان واقعی هستند. هر كدامشان دارند با كودك درونشان حرف می زنند، خيلی هم عالمانه، عجيب و غريب نيست.»

فراگیری و پوشش دادن گام دوم سازندگان «جای خالی» باشد

جعفری جلوه در انتها گفت: «كار شما نشان‌دهنده قابليت‌ها و افق نگاه‌تان است. اکنون فراگيری داشته باشيد، در عين حال خط و جهت را از دست ندهيد، ولی پوشش‌تان را افزايش دهيد. ‌بسنده نكنيد فقط به يك نگاه خاص؛ اينها توفقيات‌تان است: فراگيری، پوشش دادن. اينها طبيعتاً باعث می شود كارتان در جماعتی كه بايد، بيشتر به بازی گرفته شود.»

گزارش تصویری این دیدار را می توان از اینجا مشاهده کرد.