Print Friendly
آموزش مجازی سفیرفیلم

رنگ و فیلتر | درس نهم: ارزش مایرد

amouzesh 5-9

در آخرین درس از سیر «رنگ و فیلتر» از فصل تصویربرداری آموزش مجازی سفیرفیلم با ارزش مایرد آشنا شوید.

درس نهم- ارزش مایرد (Mired)

در درس گذشته به بررسی کنتراست و فیلترهای فیلترهای مادون‌قرمز و UV پرداختیم. در این درس که آخرین درس از سیر «رنگ و فیلتر» آموزش مجازی سفیرفیلم است، به بررسی ارزش مایرد می‌پردازیم.

«ارزش مایرد» یک واحد اندازه‌گیری است که برای مشخص کردن درجه‌ حرارت رنگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. Mired مخفف Micro Reciprocal Degree به معنی «میزان کوچک متقابل» است (اسم شخص خاصی نیست) و برابر است با:

b02d5e54705a2772ff45ba735592edf4

که در آن M ارزش مایرد و T درجه حرارت رنگ در واحد کلوین است.

به طور مثال ارزش مایرد آسمان آبی که درجه حرارت رنگی برابر با 25000 کلوین دارد، 40 مایرد و فلاش عکاسی که درجه‌ حرارت رنگی 5000 کلوین دارد، 200 مایرد است. در این واحد هر چه ارزش مایرد بیشتر باشد، دما کمتر و رنگ گرم‌تر است. برای اینکه ببینیم باید از چه فیلتری برای تبدیل یک درجه حرارت  رنگی به درجه حرارت رنگی دیگر استفاده کنیم، می‌بایست ارزش مایرد آن دو را از هم کم کنیم. به این مثال دقت کنید:

می‌خواهیم درجه حرارت  5700 کلوین مربوط به نور روز را به درجه حرارت لامپ تنگستن که برابر با 3200 کلوین است، تبدیل کنیم. ابتدا ارزش مایرد هر کدام را به دست می‌آوریم. ارزش مایرد نور روز و تنگستن به طور تقریبی برابر با 175 مایرد و 312 مایرد است. با کم کردن مایرد درجه مورد نظر از مایرد درجه حرارت اولیه (در این مثال مایرد نور روز را از مایرد تنگستن کم می‌کنیم) به مقدار اختلاف لازم برای رسیدن حالت اولیه به حالت مورد نظر می‌رسیم. این اختلاف برابر است با 175 – 312 = 137 مایرد. پس برای اینکه رنگ روز را به رنگ تنگستن تبدیل کنیم نیاز به یک فیلتر با ارزش مایرد نزدیک به 137+ داریم. مثبت بودند این مقدار به این معنی است که می‌بایست نور محیط گرم‌تر شود. اگر می‌خواستیم نور تنگستن را به نور روز تبدیل کنیم، این اختلاف برابر با 137- شده و بدین معنی بود که نور محیط می‌بایست سرد‌تر شود.

temperature-chart site

مزیت ارزش مایر نسبت به درجه کلوین در این است که تغییر 100 درجه کلوین در یک منبع 3000 کلوینی بیشتر از یک منبع 5500 کلوینی محسوس است، اما تغییر 10 واحدی ارزش مایرد در یک منبع با ارزش مایرد 182 (5500 کلوین) تأثیر یکسانی با همین میزان تغییر در یک منبع با ارزش مایرد 333 (3000 کلوین) دارد. به عبارت دیگر اگر از هر دو این منابع به میزان 10 مایرد کم کنیم، هر دو به یک میزان سرد می‌شوند.

بسیاری از فیلترها به طور خاص برای تبدیل یک نور مشخص به نور مشخص دیگر (مانند روز به تنگستن یا برعکس) طراحی شده‌اند. ارزش مایرد زمانی به کار می‌آید که ما می‌خواهیم درجه حرارت یک نور دلخواه را به یک نور مشخص و یا به نور دلخواهِ دیگری تغییر دهیم.

پرسش و پاسخ

چنانچه پیرامون این درس پرسشی دارید، از بخش زیر برای ما ارسال کنید:

نام شما:*

ایمیل شما:*

تعداد بازدید:1,882
بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*


*

RSS