تجربه مشترک مردم شوروری از مذاکرات

تجربه مردم شوروری از پذیرش چندین برجام ناصر نوبری؛ آخرین سفیر ایران در شوروی، پس از تماشای مستند پرزیدنت آکتور سینما #داستان_یک_پیروزی_بدون_جنگ  

بُرد بُرد بُرد !

  مردم در مورد مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید چه می گویند؟ مستند کوتاه « برد بُرد بُرد » کاری از #علی_طادی و #مهدی_فکریان محصول سفیر فیلم