مستند «محیط امن»

می توان با راهکار های آسان و کم هزینه بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل کرد، کافیست زاویه دیدمان را عوض کنیم!