نازیسم

مستند «نازیسم» + دانلود

«نازیسم» به کارگردانی امیرحسین خلیلی و تهیه شده در مرکز سفیرفیلم، با بررسی وضعیت آب در یکی از روستاهای کشور، در پی آن است تا به شکلی غیرمستقیم حقانیت نظریه پیشرفت با عدالت را اثبات کند و عواقب پیشرفت منهای عدالت را به همگان گوشزد نماید. این مستند ۱۵ دقیقه ای نمایشی از استفاده نادرست از […]

Mohit

مستند «محیط امن»

می توان با راهکار های آسان و کم هزینه بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل کرد، کافیست زاویه دیدمان را عوض کنیم!