پوستر انقلاب در خیابان روزولت

مستند انقلاب در خیابان روزولت

این مستند به تاریخ دخالت‌های دولت آمریکا در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و تسخیر لانه جاسوسی در تهران می‌پردازد.