مستند شکار طبس

مستندی که چگونگی شکار پهپاد RQ170 را برای اولین بار همراه با تصاویر رمزگشایی شده این پهپاد پیچیده و همچنین خط تولید پهپاد های ایرانی نشان می دهد.