کربلای ۹۴

مستند «کربلای ۹۴» اثری نیمه بلند است که تلاش در شناساندن پیام شهدای غواص به مردم دارد.