مستند کمی نزدیک‌تر

«کمی نزدیک تر» مستندی با موضوع «اردوهای جهادی» است که با حمایت سفیرفیلم ساخته شده است.