دکتر سعید زیباکلام، میهمان چهل و یکمین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع فساد اقتصادی شد. وی در این قسمت با عنوان «خداحافظی با عدالت!» از اینکه بعد از مدتی فساد ها با جارو به زیر فرش فراموشی می روند، می گوید…
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون فساد اقتصادی می پردازد.
شماره چهلم این ویدئو در گفتگو با دکتر سعید زیباکلام، استاد فلسفه و جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ؛ توسط سفیرفیلم تهیه شده است.