دکتر کامران باقری لنکرانی، میهمان سی و چهارمین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع  طرح تحول سلامت شد. وی در این قسمت با عنوان «ضرورت نگاه جامع به مقوله سلامت » از پیچیدگی مقوله سلامت و راه حل های صحیح می گوید…..
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسائل روز می پردازد.
شماره سی و چهارم این ویدئو در گفتگو با دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت؛ توسط سفیرفیلم تهیه شده است.