حجه الاسلام محمدرضا زائری، میهمان سی و هشتمین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع فساد اقتصادی شد. وی در این قسمت با عنوان «لغو کنسرت یا مبارزه با فساد؟!» از اولویت مبارزه با فساد اقتصادی بر لغو کنسرت ها، می گوید…
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون فساد اقتصادی می پردازد.
شماره سی و هشتم این ویدئو در گفتگو با حجه الاسلام محمدرضا زائری، فعال فرهنگی و مدیر پیشین مجموعه فرهنگی سرچشمه؛ توسط سفیرفیلم تهیه شده است.