جلیل محبی، میهمان سی و نهمین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع فساد اقتصادی شد. وی در این قسمت با عنوان «نقش مجلس در فساد!» از خلاء های قانونی در بحث پیشگیری از فساد و برخورد با فاسد، می گوید…
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون فساد اقتصادی می پردازد.
شماره سی و نهم این ویدئو در گفتگو با حجه الاسلام جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ توسط سفیرفیلم تهیه شده است.