حجه الاسلام محمدرضا زائری، میهمان چهلمین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع فساد اقتصادی شد. وی در این قسمت با عنوان «همه چیز به نام دین تمام می شود!» از وظیفه اصحاب رسانه در مقابل فسادها، می گوید…
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون فساد اقتصادی می پردازد.
شماره چهلم این ویدئو در گفتگو با حجه الاسلام محمدرضا زائری، فعال فرهنگی و مدیر پیشین مجموعه فرهنگی سرچشمه؛ توسط سفیرفیلم تهیه شده است.