محمدحسین رجبی دوانی، میهمان سی و ششمین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع فساد اقتصادی شد. وی در این قسمت با عنوان «صیانت از بیت المال» از نحوه برخورد امیرالمومنین (ع) با اختلاس گران و غارت گران بیت المال، می گوید…
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون فساد اقتصادی می پردازد.
شماره سی و ششم این ویدئو در گفتگو با محمدحسین رجبی دوانی، پژوهشگر تاریخ اسلام؛ توسط سفیرفیلم تهیه شده است.