از اواخر تابستان سال ۹۰ عددی پُرصفر، بر سرزبان‌ها شهرت یافت. ما که نمی‌توانستیم تعداد صفرهای این عدد را با انگشتان دو دستمان بشماریم.

بر آن شدیم تا از مردم جویای تعداد صفرهای این عدد شویم. پس به سراغ آنها رفتیم تا با هم به این سوال بیندیشیم که چطور می‌شود این همه صفر در یک جیب جا شود! چطور می‌شود نگهبان هیچ بانکی نفهمد که در جیبی این همه صفر جا شده است؟ چطور می شود تقصیر هیچ‌ کس نباشد که این همه صفر در جیب کسی جا شده است! چطور می شود…

Untitled-4 دریافت فیلم با فرمت FLV [حجم فایل: 45 مگابایت]

[fvplayer src=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/3000milyardtoman-1-10/3000milyardtomanchandtasefrdare(1).flv’ splash=’http://safirfilm.ir/wp-content/uploads/2013/09/2.jpg’]