در این مستند کوتاه به میان مردم رفتیم و نظرشون رو درباره مهمترین مشکل مردم پرسیدیم!
رئیس جمهور: در ایجاد اشتغال در جهان نظیر نداریم؛ منتقدان عینک بزنند!!
ایجاد اشتغال جهانی بی نظیر با #عینک مردم در #زمستان_تدبیر