نظرسنجی

مخاطبان می توانند در این بخش به منظور ارتقای تولیدات سفیرفیلم، دیدگاه خود را درباره آثار مربوطه منعکس کنند. پیشاپیش از وقتی که در اختیار ما قرار می دهید، کمال تشکر را داریم:

نظرسنجی درباره اثر:*

جنسیت: مردزن

سن:

تحصیلات:

۱. این محصول را از لحاظ محتوا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ضعیفمتوسطقوی

۲. به نظر شما روایت آن تا چه حد منصفانه بود؟
کممتوسطزیاد

۳. اطلاعات آن چقدر برای شما تازگی داشت؟
کممتوسطزیاد

۴. این محصول در روشن ساختن فضای فعلی جامعه تا چه حد موفق بود؟
کممتوسطزیاد

۵. این اثر از نظر هنری در چه سطحی بود؟
ضعیفمتوسطقوی

۶. کدام محصولات دیگر سفیرفیلم را مشاهده کرده اید؟
فاکتور صوری
ولی نعمتان
جای خالی
نبرد خاموش
کدام انحراف؟
مصاف۱
شکار طبس
انقلاب در خیابان روزولت
بهارستان
میراث آلبرتا
دوپینگی ها
-491 "مهار نشده"]
بهای دیدار
یزدان تفنگ ندارد
همه موارد

۷. تهیه محصولات سفیرفیلم از چه طریقی برای شما آسانتر است؟
فروشگاه های سطح کشورفروشگاه اینترنتی سفیرفیلمدفتر سفیرفیلم

در صورت تمایل به عضویت در خبرنامه سفیرفیلم، آدرس رایانامه خود را وارد کنید:

پیشنهادات و انتقادات:

عبارت امنيتی زیر را بازنويسی کنيد:*
captcha