Print Friendly

بُرد بُرد بُرد !


 

مردم در مورد مهمترین دستاورد دولت تدبیر و امید چه می گویند؟

مستند کوتاه « برد بُرد بُرد » کاری از #علی_طادی و #مهدی_فکریان محصول سفیر فیلم

 

 

بُرد بُرد بُرد !
دانلود ویدیو