• توضیح

    مستند نیمه بلند «خوان هشتم» آخرین اثر اجتماعی سفیرفیلم، به بررسی به موضوع ازدواج جوانان و مشکلات بر سر این راه پرداخته است.
    این مستند ۳۵ دقیقه ای در کشور لبنان تصویربرداری شده و در قالب مستندی جذاب سعی در مقایسه فرهنگ ازدواج در این کشور با ایران دارد.
    گفتنی است این اثر به تهیه کنندگی سفیرفیلم تولید شده است و همزمان با روز جوان منتشر خواهد شد.