Print Friendly

مستند کوتاه | روزگار نوکیسگی


پس از توافق هسته ای و تغییر شرایط اقتصادی کشور، مرور بخشی از تاریخ اقتصاد ایران برای دریافت بهتر تجربیات و عدم تکرار اشتباهات گذشته امری لازم و قابل توجه است.

قسمت نخست روایت سه گانه اقتصادی روزگار گذشته با نام «روزگار نوکیسگی» با نگاهی به وقایع تاریخ اقتصادی معاصر، سعی در شناسایی هرچه بهتر رفتارهای غلط اقتصادی در گذشته و نمایش آن در قالب تصویر دارد. قسمت نخست این مجموعه با موضوع فروش مدیریت نشده نفت در دوران پهلوی است.

بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

*