Print Friendly

۱۰ واقعیت ناگفته از جنگ سوریه، داعش و میانه رو ها


معارضین میانه رو
تازه ترین اثر سفیرفیلم با پژوهشی ۴ ماهه که به واقعیت های ناگفته از جنگ سوریه و معارضین میانه رو و نقش دیگر گروه ها و کشورها می پردازد.