• توضیح

وقتی قرار شد «اخراجی ها ۳» و «جدایی نادر از سیمین» به طور همزمان اکران شوند، جریانی به وجود آمد برای تحریم و قاچاق یکی از این دو فیلم. اما این اولین باری نبود که کسی این چنین مورد تحریم قرار می گرفت…

 

  • بریده هایی خارج از مستند

[fvplayer src=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/Tizere-Dopingi-ha/Googoosh-Dopingi-ha.flv’ splash=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/images/Googoosh.JPG’]

[fvplayer src=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/Tizere-Dopingi-ha/Balatarin-Dopingi-ha.flv’ splash=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/images/Balatarin.JPG’]

[fvplayer src=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/Tizere-Dopingi-ha/Arghavan-Rezai-Dopingi-ha.flv’ splash=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/images/Dopingiha.JPG’]

[fvplayer src=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/Tizere-Dopingi-ha/Kambiz-Va-Hillary-Dopingi-ha.flv’ splash=’http://safirfilm.ir/wp-content/safirclip/images/Kambiz.JPG’]

 

  • تصاویری از مستند