Print Friendly
PosterFactorSouri

مستند فاکتور صوری


کارگردان:
نویسنده:
  • توضیح

سیدمحمد طلبه جوانی است که با شبهاتی در فضای جامعه نسبت به معاملات بانک ها روبرو شده است، او به دنبال برطرف کردن این شبهات به شهرهای مختلف می رود. «فاکتور صوری» روایت جستجوی او در یافتن پاسخ سوالاتش است.

  •  شناسنامه اثر
نام مستند
موضوع
سال تولید
مخاطب
مدت
کارگردان
نویسنده
تهیه کننده
فاکتور صوری
اقتصادی
۱۳۹۳
عام
۴۵ دقیقه
سیدمهدی کرباسی
رضا صادقی
مصطفی رضوانی، سیدمهدی کرباسی

 

 

 

  • تیزر مستند
  • گزارش نصرTV از مراسم رونمایی مستند

 

  • تصاویری از پشت صحنه مستند
  • تصاویری از مستند