• توضیح

سیدمحمد طلبه جوانی است که با شبهاتی در فضای جامعه نسبت به معاملات بانک ها روبرو شده است، او به دنبال برطرف کردن این شبهات به شهرهای مختلف می رود. «فاکتور صوری» روایت جستجوی او در یافتن پاسخ سوالاتش است.

  • گزارش نصرTV از مراسم رونمایی مستند

 

  • تصاویری از پشت صحنه مستند
  • تصاویری از مستند