1

شریعتمداری نوشت: با کوپن یا شناسنامه؟!

اظهارات روز سه‌شنبه آقای دکترروحانی در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بی‌آن که بخواهند و یا در پی آن بوده باشند، به گونه‌ای بوده است – و یا اینگونه تلقی می‌شود – که انگار هیچکس حق ندارد بدون کوپن از مواضع و عملکرد دولت محترم انتقاد کند!

IMAGE635184105724831480

محسن رضایی پیرامون «من روحانی هستم»: نقدکردن از دستاوردهای انقلاب است

محسن رضایی در نمایشگاه کتاب: «من روحانی هستم» را ندیده‌ام اما مطالب پیرامونش را خوانده‌ام؛ نقد از دستاوردهای انقلاب است و فضای باز سیاسی این اجازه را می‌دهد با این حال باید روال قانونی این فیلم طی می‌شد و همین باعث مشکل شده است.

IMAGE635343779610522134

حسینی: شکایت از «من روحانی هستم» آستانه تحمل دولت را نشان می‌دهد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: شکایت از فیلم «من روحانی هستم» آستانه تحمل دولت تدبیر و امید را نشان می‌دهد. برخورد و رفتارهای تند در شأن یک دولت صبور نیست. دولت تدبیر و امید، آزادی را تنها برای دگراندیشان و ضد انقلاب می‌خواهد