Untitled-1

نامه سرگشاده سفیرفیلم خطاب به وزیر اقتصاد

سفیرفیلم نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اقتصاد منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «امروز مشکلات و معضلات فوری اقتصادی در سطح جامعه وجود دارد که انتظار عمومی از دولت دهم حل و رفع این مسائل بوده است.»

Untitled-2

پوستر | مستند مصاف ۱

مستند «مصاف» به بررسی تاریخ بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران، از سال های ۶۸ تا ۷۸ می پردازد. امروز از پوستر این مستند رونمایی شد.