صدری نیا: با نگاه سیاسی فیلم نساختم

صدری نیا: با نگاه سیاسی سراغ ساخت مستند «چشم در برابر چشم» نرفتیم. هدف اصلی ما این بود که از تباه شدن زندگی دختران دیگری که ممکن است در آینده به صورتشان اسید پاشیده شود، جلوگیری کنیم.

آیه قصاص به زبان مستند

یادداشتی درباره مستند چشم در برابر چشم که با نگاهی نو به موضوع اسیدپاشی و قصاص و مسائل پیرامون آن پرداخته است.