شریعتمداری در کیهان: اگر جای روحانی بودم که نیستم!

حسین شریعتمداری: هیچ یک از اسناد مستند «من روحانی هستم» غیرواقعی نیست. عده‌ای که اصرار دارند روحانی را نامزد پیروز جبهه مشترک اصلاحات و کارگزاران معرفی کنند از مطرح شدن سوابق اسلامی و انقلابی دکتر روحانی عصبانی هستند.

مدیر سفیرفیلم: اتاق فکر رسانه‌ای دولت ضعف جدی در فهم رسانه دارد

مدیر «سفیرفیلم» درخصوص مستند «من روحانی هستم» گفت: «اتاق فکر رسانه‌ای دولت ضعف جدی در فهم رسانه دارد. اختلاف نظر درمورد ماجرای مک فارلین مربوط به خود آقایان است، ما از شفاف شدن این ماجرا و حواشی آن استقبال می‌کنیم.»