139209151340425781681793

رسانه‌ها از اهمیت «افکار عمومی» برای دولت‌ها، به سود فرهنگ استفاده کنن

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست‌نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در فضای مردمسالاری، افکار عمومی برای دولت‌ها خیلی مهم است، نخبگان و رسانه‌ها باید از این فضا برای پیشرفت فرهنگ استفاده کنند.