IMAGE634974351918842413

یادداشت سعید مستغاثی درباره مستند «من روحانی هستم»

راستی انجمن مستندسازان چند عضو دارد که نبود نام سازندگان فیلم مستند «من روحانی هستم» نشانگر عدم وجود آنهاست؟! انجمن تهیه کنندگان مستند که ظاهرا صنفی جدا از انجمن پیشین است، چند عضو دارد و چنددرصد از تهیه کنندگان مستند در این مملکت را جذب خود کرده است؟!!

13911006000296_PhotoA

سینما با انقلاب بیعت کرد تا ماند

«منشور هنرمندان» حضرت امام خمینی (ره) مقصد و هدف «هنر انقلاب» است و سرلوحه و نقشه‌ی راه «هنرمند انقلابی». منشوری که البته در سال‌های گذشته چندان مورد بررسی قرار نگرفته و حتی در میان فعالان فرهنگی انقلاب نیز به شدت مظلوم واقع شده است.