اژه‌ای درباره مستند «من روحانی هستم»: افراد ندیده قضاوت می‌کنند

سخنگوی قوه قضائیه در شصت و یکمین نشست خبری در مورد مستند «من روحانی هستم» بیان داشت: «نکته این است که خیلی وقت‌ها افراد ندیده قضاوت می‌کنند. من خودم از محتوای سی‌دی مطلع نیستم، اما دادستان عمومی تهران موضوع را بررسی می‌کند.»

سبک زندگی | اهمیت تأمین نیاز مسلمان

در ادامۀ انتشار مجموعه پوسترهای سبک زندگی برگرفته از کتاب با ارزش مفاتیح الحیات اثر آیت‌الله جوادی آملی پوستر جدید با موضوع «اهمیت تأمین نیاز مسلمان» منتشر شد.

سبک زندگی | آداب دست دادن

سفیرفیلم با هدف اشاعۀ آداب صحیح زندگی و ارتباط شئون دنیایی به ویژه امور اجتماعی با آموزه‌های وحیانی در قالب طرح‌ها و پوسترهای گرافیکی سعی در پُرکردن بخشی از این خلاء دارد.