شریعتمداری نوشت: با کوپن یا شناسنامه؟!

اظهارات روز سه‌شنبه آقای دکترروحانی در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بی‌آن که بخواهند و یا در پی آن بوده باشند، به گونه‌ای بوده است – و یا اینگونه تلقی می‌شود – که انگار هیچکس حق ندارد بدون کوپن از مواضع و عملکرد دولت محترم انتقاد کند!

حسینی: شکایت از «من روحانی هستم» آستانه تحمل دولت را نشان می‌دهد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: شکایت از فیلم «من روحانی هستم» آستانه تحمل دولت تدبیر و امید را نشان می‌دهد. برخورد و رفتارهای تند در شأن یک دولت صبور نیست. دولت تدبیر و امید، آزادی را تنها برای دگراندیشان و ضد انقلاب می‌خواهد

آغازی بر پایان افسانه آزادی منتقدان

روزنامه های زنجیره‌ای آنچنان احساس خطر می کنند که بی هیچ ملاحظه ای تمام گزینه های زیر و روی میزشان را به کار می‌اندازند. زمزمه های جدید شنیده می‌شود، برای اولین بار شنیده می‌شود که برای یک مستند سخن از مجوز ساخت به میان ‌می آید. حتی اقدام قضایی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد و وعده شکایت از سازندگان مستند از سوی مدیران وزات ارشاد دولت تدبیر و امید مطرح می‌شود.