مستند کوتاه | اتحاد بحرین

سفیرفیلم به مناسبت سومین سالگرد انقلاب مردم بحرین علیه حکومت پادشاهی٬ در ۲۵ بهمن ۸۹ معروف به «روز خشم»٬ بازخوانی مستند کوتاه «اتحاد بحرین» را پیرامون بررسی تفاوت انقلاب بحرین با انقلاب های دیگر و نمایش وحدت مردم این کشور پیشنهاد می کند.