Untitled-1

مستندهای کوتاه سریالی «فاکتور صوری» ساخته می شود

روزنامه «وطن امروز» در شماره امروز خود در مصاحبه با سیدمهدی کرباسی نوشت: این اولین قدم سفیرفیلم در ساخت فیلمی مستند با موضوع نظام بانکداری است که به گفته کارگردان این مستند قرار است فیلم‌های کوتاه دیگری نیز در این زمینه ساخته شود.

18

نباید به اکران «فاکتور صوری» بر پرده‌ دانشگاه بسنده کرد

یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان پس از اکران مستند «فاکتور صوری» در این دانشگاه گفت: چنین مستندی باید به شکل کامل‌تر در تلویزیون پخش می‌شد، نه اینکه صرفا به اکران روی پرده دانشگاه‌ها و یا تکثیر روی سی دی‌ها برای فروش بسنده شود.