استقبال جوانان بحرینی از نمایش «سقوط از ارتفاع پست»

یک جوان بحرینی که شب گذشته به تماشای نمایش «سقوط از ارتفاع پست» نشست، گفت: این نمایش به عنوان یک اثر هنری عالی بود، اما می‌توانست با ارتباط به بحرین قوام بیشتری داشته باشد. هدف این نمایش به هیچ عنوان انقلاب بحرین نیست.