حضور کارگردانان سفیرفیلم در برنامه راز + فیلم

به گزارش روابط عمومی سفیرفیلم، چهارشنبه گذشته دو تن از کارگردانان سفیرفیلم در برنامه راز، که نادر طالب زاده تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد، حاضر شده و پیرامون سینمای ایران، مستندسازی و جایگاه آن در ایران به ارائه نظر پرداختند.