حضور معاون عرضه سفیرفیلم در نشست سالانه دفاتر مجامع اسلامی دانشجویان

مجمع سالانه دفاتر مجامع اسلامی دانشجویان سراسر کشور دیروز ۳ اردیبهشت برگزار شد. در این جلسه محمدرضا تاجدین، معاون عرضه و تعاملات سفیرفیلم نیز حضور یافت و به بیان نکاتی در مورد فعالیت موسسه سفیرفیلم پرداخت.