رضایی: ورود روحانی به قضیه مک‌ فارلین در هفته‌های پایانی مذاکرات بود

تشریح جزئیات ماجرای مک‌فارلین و نقش دکتر روحانی در این رویداد تاریخی در گفتگو با قائم مقام دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران؛ مسعود رضایی: «ورود مستقیم آقای روحانی به قضیه مک‌فارلین در هفته‌های پایانی مذاکرات بود.»