مستند «تلفن دیپلماسی» در دانشگاه قم اکران می‌شود

زیبا کلام، رجبی دوانی، قدیری ابیانه، پرویز امینی، باقری لنکرانی، محمد نبویان، مصطفی کواکبیان از جمله میهمانان مستند تحلیلی «تلفن دیپلماسی» هستند که با نگاهی تحلیلی دستاوردهای توافقنامه ژنو دولت یازدهم را بررسی می‌کنند.