رجبی:‌ ایرانیان کتاب را مانند اماکن مقدس‌شان حفظ کرده‎اند

رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بسیاری از کاخ‌های سلطنتی‌ و کاروانسراها از بین رفته‌اند،‌ اما مساجد و امامزاده‌ها به دلیل تقدسی که برایشان قائل بودیم،‌ باقی مانده‌اند،‌ کتاب هم برای ایرانیان حرمت داشته و محفوظ مانده است.