13920515115215752944873

عید تلویزیون، در تسخیر تبلیغات تجاری

نوروز امسال، تلویزیون ایران در تسخیر تبلغات بازرگانی بود، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود با بی‌اعتنایی نهادهای مربوط، تلویزیون را نهایتا به یک جعبه تبلیغات بزرگ تبدیل خواهد کرد.