رسانه های انقلابی ۳۰ سال دیر در میدان رسانه ای حاضر شدند

چهارمین روز نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلابی در حالی برگزار شد که علی جمالی کارگردان مستند شکار طبس ضمن حضور در غرفه سفیر، در گفتگویی صمیمی با خبرنگار حاضر در غرفه گفت: رسانه های انقلابی همچون سفیر، سی سال دیر در میدان رسانه ای، حاضر شده اند.